۱۸ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 6821

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94
افتخاراتی دیگر برای مجموعه ....

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی هم از دانشجویان گروه آموزشی دکتر خلیلی بودند ...

سرکار خانم نیلوفر ترابی رتبه 1 بیوشیمی از تهران - از خدمات کلاس و IQB این مجموعه استفاده کردند
و
سرکار خانم زهرا گنج خانلو رتبه 2 بیوشیمی از تهران- از خدمات کلاس و IQB این مجموعه استفاده کردند.