۲۱ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3897

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94
رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

بازهم رتبه اول ....
ما بازهم مفتخریم رتبه 1 نانونافناوری پزشکی را از این مجموعه معرفی کنیم.

 که سرکار خانم فاطمه مدنی- خدمات کلاس، آزمون و IQB