۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 27709

دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دانلود سوالات درس زبان عمومی نوبت پنجشنبه و جمعه
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ارگونومی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته اعضای مصنوعی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته اکولوژی انسانی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ علوم پزشکی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی و بانک خون (هماتولوژی)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ژورنالیسم پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته سلامت و ترافیک
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته سم شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته شیمی دارویی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی (آناتومی)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی ورزشی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته گفتاردرمانی

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست (HSE)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (زیست مواد)
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مواد غذایی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه اپیدمیولوژی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم آزمایشگاهی 2
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد مجموعه مامایی


پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 400-99 توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی

موسسه آموزشی تالیفی دکترخلیلی، طبق روال سالهای گذشته، بعد از برگزاری آزمون (در روزهای پنجشنبه و جمعه 23 و 24 مردادماه) پاسخنامه کنکور را روی سایت موسسه منتشر خواهد کرد.
 
 
<<<<<<لیست زیر به محض دریافت فایل جدید، به روزرسانی میشود.>>>>>>>>>
 

برای حل تشریحی دفترچه سوالات کلیک کنید
 

آزمون‌های پنجسنبه صبح
دریافت دفترچه رشته‌ها پاسخنامه دفترچه به تفکیک دروس دریافت کد
زبان انگلیسی تمام رشته‌ها
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد حیدرنیا)

دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد خدادادی)
 
دریافت رمز فایل
دانلود دفترچه کنکور
مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر محمدنژاد)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر رضویان)


دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروز اقدم)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (استاد علیرضا اکبری)

دانلود پاسخ کلیدی درس ژنتیک (آقای دکتر آرین اکبری)


دانلود پاسخ کلیدی درس باکتری شناسی (آقای دکتر بلوری)

دانلود پاسخ کلیدی درس شیمی آلی و عمومی (آقای دکتر جعفر اکبری)
 
دریافت رمز فایل
مجموعه آموزش پزشکی   دریافت رمز فایل
مجموعه روانشناسی   دریافت رمز فایل
مجموعه بهداشت محیط   دریافت رمز فایل
مجموعه فیزیک پزشکی
 
دریافت رمز فایل
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت   دریافت رمز فایل
دانلود دفترچه کنکور
تکنولوژی اتاق عمل
  دریافت رمز فایل
بینایی سنجی   دریافت رمز فایل
اعضای مصنوعی   دریافت رمز فایل
بهداشت و ایمنی مواد غذایی   دریافت رمز فایل
کاردمانی   دریافت رمز فایل
تاریخ علوم پزشکی   دریافت رمز فایل
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   دریافت رمز فایل
شنوایی شناسی   دریافت رمز فایل
گفتار درمانی   دریافت رمز فایل
مهندسی پزشکی (بیومواد)   دریافت رمز فایل

آزمون‌های پنجسنبه عصر
 
زبان انگلیسی تمام رشته‌ها
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد حیدرنیا)

دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد خدادادی)

 
دریافت رمز فایل
مجموعه پرستاری   دریافت رمز فایل
علوم تشریحی (آناتومی) دانلود پاسخ کلیدی درس آناتومی (استاد روستایی)

دانلود پاسخ کلیدی درس جنین شناسی (استاد رضایی)


دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروز اقدم)
 
دریافت رمز فایل
نانوتکنولوژی پزشکی
دانلود پاسخ کلیدی درس نانوتکنولوژی (استاد پوردکان)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوفیزیک (استاد پوردکان)


دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر محمدنژاد)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر رضویان)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروز اقدم)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (استاد علیرضا اکبری)

پاسخ کلیدی درس فیزیولوژی (آقای دکتر عبدی)

 
دریافت رمز فایل
آموزش هوشبری
دانلود پاسخ کلیدی درس فیزیولوژی (آقای دکتر عبدی)
 
دریافت رمز فایل

آزمون‌های جمعه صبح
 
زبان انگلیسی تمام رشته‌ها
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد حیدرنیا)

دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد خدادادی)
دریافت رمز فایل
دانلود دفترچه سوالات کنکور
مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (دکتر خلیلی)

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (استاد نصر)

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (دکتر صفدریان)


دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (استاد زارع زاده)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروز اقدم)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (استاد علیرضا  اکبری)

دانلود پاسخ کلیدی درس باکتری شناسی (آقای دکتر بلوری)

دانلود پاسخ کلیدی درس ویروس شناسی (خانم دکتر یزدانی)

دانلود پاسخ کلیدی درس ویروس شناسی (استاد خدادادی)

دانلود پاسخ کلیدی درس انگل شناسی (دکتر بهروان)

 
دریافت رمز فایل

آزمون‌های جمعه عصر
 
زبان انگلیسی تمام رشته‌ها
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان (استاد خدادادی)
 
دریافت رمز فایل
دفترچه سوالات
مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

دانلود پاسخ کلیدی در خون شناسی (خانم دکتر نامجو)

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (دکتر خلیلی)

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (دکتر صفدریان)


دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (استاد زارع زاده)

دانلود پاسخ کلیدی درس ایمنی شناسی (استاد نصری)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروز اقدم)

دانلود پاسخ کلیدی درس سلولی و مولکولی (استاد علیرضا اکبری)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر محمدنژاد)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (آقای دکتر رضویان)

 
دریافت رمز فایل
مجموعه تغذیه دانلود پاسخ کلیدی در بیوشیمی (دکتر رضویان)

دانلود پاسخ کلیدی درس فیزیولوژی (دکتر عبدی)
دریافت رمز فایل
دانلود دفترچه سوالات فیزیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی درس فیزیولوژی (دکتر عبدی)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (دکتر محمدنژاد)

دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (دکتر رضویان)
 
دریافت رمز فایل
سم شناسی
دانلود پاسخ کلیدی در بیوشیمی (دکتر رضویان)

دانلود پاسخ کلیدی درس شیمی عمومی (دکتر جعفر اکبری)
دریافت رمز فایل
تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) دانلود پاسخ کلیدی درس فیزیولوژی (دکتر عبدی) دریافت رمز فایل
شیمی دارویی
دانلود پاسخ کلیدی درس بیوشیمی (دکتر رضویان)

دانلود پاسخ کلیدی درس شیمی آلی (دکتر اکبری)
دریافت رمز فایل
دفترچه سوالات کنکور
میکروب شناسی مواد غذایی

دانلود پاسخ کلیدی در بیوشیمی (دکتر محمدنژاد)
 
دریافت رمز فایل
دانلود دفترچه سوالات کنکور
علوم و صنایع غذایی
   

دانلود دفترچه سوالات کنکور
فناوری تصویربرداری پزشکی

 
   
دانلود دفترچه سوالات کنکور
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   

 

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره موسسه 02166568621 تماس حاصل بفرمایید