۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 781

دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت (HTA) با پاسخنامه
دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت (HTA) با پاسخنامه


دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 95-94
دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 95-94

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 96-95
دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 96-95

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 97-96

دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 97-96

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 98-97

دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 98-97

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 99-98
دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 99-98

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 00-99
دانلود پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت (HTA) سال 00-99