۷ خرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 2146

دانلود دفترچه سوالات رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها همراه با پاسخنامه
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه دکتری رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها همراه با پاسخنامه کلیدی
 
دانلود دفترچه سوال دانلود پاسخنامه کلیدی
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 94-93 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 94-93
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 96-95 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 96-95
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 97-96 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 97-96
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 98-97 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 98-97
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 99-98 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 99-98
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 00-99 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته حشره شناسی سال 00-99
دانلود دفترچه کنکور دکتری رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها سال 1401-1400 دانلود پاسخ کلیدی کنکور دکتری بیولوژی کنترل ناقلین بیماریها سال 1401-1400