۱۷ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1832

تمدید انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت


تمدید انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

افرادی که تاکنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند می توانند از ساعت 9 الی 11 صبح روز شنبه 24 مردادماه 94 اقدام نمایند.