۱۵ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1965

تغییر مکان برگزاری کلاس آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر حسینی

کلاس آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) دکتر حسینی ، پنج شنبه 17 دی ماه ،استثنا در کلاس اسفند M  برگزار میگردد.