۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1484

تغییر تاریخ کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتری

تغییر تاریخ کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتری​

کلاس نکـته و تسـت فیزیولوژی دکتری  دکتر قاسـمی ، دوشنــبه 16 شهــریورماه  ساعـت 20-15 برگـــزار می گردد.