۲۸ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1986

تاریخ شروع کلاس های دکتری 96

تاریخ شروع کلاس های دکتری 96
 
نام درس استاد روز و ساعت تاریخ شروع
خون شناسی دکتر نامجو سه شنبه 20-16 4 آبان
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه  20-16 5 آبان
نانوفناوری پزشکی دکتر سردار آبادی جمعه  20-12:30 5 آبان
انگل تخصصی دکتر میرجلالی پنجشنبه 20-16 6  آبان
بیوفیزیک دکتر آذریان پنجشنبه 20-16 6 آبان
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 12- 8 6 آبان
فارماکولوژی دکتر رجب نیا پنجشنبه 12-9 6 آبان
سم شناسی دکتر رجب نیا پنجشنبه 16-13 6 آبان
بافت شناسی دکتر عبدالهی پنجشنبه 16-12:30 6 آبان
آناتومی لگن و پرینه دکترپاک طینت پنجشنبه 20-16 6 آبان
ژنتیک میکرو ارگانیسم ها استاد بلوری پنجشنبه 20-17 6 آبان
باکتری شناسی استاد رضازاده پنجشنبه 12-8 6 آبان
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه  16-12:30 7 آبان
خون شناسی(سایر رشته ها) دکتر نامجو سه شنبه 12-8 4 آبان
ژنتیک تخصصی (رشته ژنتیک) دکتر اکبری پنجشنبه 12-8 6 آبان
ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها) دکتر اکبری جمعه 20-16 7 آبان
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه  12- 8 7 آبان
باکتری شناسی استاد بلوری
دکترعزیزی
جمعه 20-16 7 آبان
تغذیه دکتر محمدزاده جمعه  20-16 13 آبان
ویروس شناسی دکتر یزدانی پنجشنبه 16-12:30 13 آبان
تکنیک های میکروآناتومی دکتر عبدالهی پنجشنبه 20-16 13 آبان
فارماکوگنوزی دکتر رجب نیا جمعه 16-12:30 13 آبان
شیمی دارویی دکتر محبوبی پنجشنبه 20-16:30 13 آبان
آناتومی(تشریح) دکتر عبدالهی پنجشنبه  12-8 13آبان
شیمی تجزیه دستگاهی دکترسردارآبادی پنجشنبه 16-12:30 13 آبان
زیست شناسی عمومی استاد طبیب زاده جمعه 20-16 13 آبان
فارماسیوتیکس دکتر جاویدی جمعه  20-16 14آبان
بیوتکنولوژی دکتر احمدزاده جمعه 16-12:30 14 آبان
درمان  شناسی دکتر کیان پور جمعه 12- 9 14 آبان
قارچ شناسی دکتر زارعی جمعه 16- 12:30 14 آبان
جنین شناسی گروه اساتید جمعه  20-16 14 آبان
MHLE   دوره چهارم استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 15 مهر
بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30 بعد از اتمام
عمومی
بیوشیمی عمومی و تخصصی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 12-8
وجمعه 16-
12:30
بعد از اتمام
عمومی
فیزیولوژی غدد دکترپاک طینت پنجشنبه 20-16 بعد  از آناتومی لگن و پرینه
بیوانفورماتیک استاد باباعباسی پنجشنبه 20-16 7  بهمن
آمار حیاتی و زیستی دکتر اسلامی پنجشنبه 20-16 --
اصول و روش های اپیدمیولوژی دکتر عباسی شنبه 17:30-14:30 --
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در کشور دکتر عباسی پنجشنبه 12- 8 --
نظام سلامت دکتر عباسی پنجشنبه 12- 8 --
آمار واپیدمیولوژی(رشته ویروس) دکتر عباسی پنجشنبه یا جمعه 20-16 --
نوروآناتومی دکتر حسینی پنجشنبه 16-12:30 --
ارزشیابی فارماکولوژی دکتر رجب نیا پنجشنبه 12-9 --
ارزشیابی سم شناسی دکتر رجب نیا پنجشنبه 16-13 ---
داروشناسی بالینی دکتر رجب نیا جمعه 12-9 --
ارزشیابی فارماکوگنوزی دکتر رجب نیا جمعه 16-12:30 --
ارزشیابی شیمی دارویی دکتر محبوبی پنجشنبه 20-16:30 --
ارزشیابی فارماسیوتیکس دکتر جاویدی جمعه 20-16 --
ارزشیابی درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتر کیان پور جمعه 12-9 --
مبانی مواد گروه اساتید چهارشنبه 20- 16 --
بارداری زایمان گروه اساتید جمعه 16-8 (یک هفته درمیان) --
فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان پنجشنبه 20-16 --
آسیب شناسی دکتر خلیلی پنجشنبه 19-16 --
بیوشیمی ماکرومولکول ها دکتر اصلیان جمعه 16-12:30 --