۱۸ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4011

تاریخ شروع برگزاری کلاسهای ترم پاییز 94
تاریخ شروع برگزاری کلاسهای ترم پاییز 94
 
نام استاد نام درس روز ساعت شروع  دوره
دکتر خلیلی ایمنی جمعه 12:30-16 24مهر ماه
دکتر خلیلی ایمنی دوشنبه 14-17 20 مهر ماه
دکتر خلیلی ایمنی ویژه پنج شنبه 8-12 23 مهر ماه
استاد صفدریان ایمنی ضریب 1 سه شنبه 16-19:30 5 آبان ماه
دکتر محمد نژاد بیوشیمی شنبه 16-20 شروع از آذرماه
دکتر محمدنژاد بیوشیمی دوشنبه 16-20 20 مهر ماه
دکتر محمدنژاد بیوشیمی جمعه 8-12 24 مهر ماه
دکتر محمدنژاد بیوشیمی جمعه 16-20 24 مهر ماه
استاد عسگرخانی بیوشیمی دوشنبه 9-13 20 مهر ماه
استاد عسگرخانی بیوشیمی پنج شنبه 8-12 23 مهر ماه
استاد رضازاده باکتری شناسی دوشنبه 17-20 20 مهر ماه
استاد رضازاده باکتری شناسی پنج شنبه 12:30-16 23 مهر ماه
دکتر محمدزاده تغذیه پنج شنبه
جمعه
12:30-16
14-16
7آبان ماه
8آبان ماه
دکتر قاسمی فیزیولوژی شنبه 14-20 9آبان ماه
دکتر اکبری ژنتیک جمعه 16-20 24 مهر ماه
دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی پنج شنبه 8-12 23 مهر ماه
استاد شاهرضا زبان سه شنبه 8-11:30 21 مهر ماه
استاد شاهرضا زبان پنج شنبه 16-20 23 مهر ماه
استاد شاهرضا زبان جمعه 8-12 24 مهر ماه
استاد حیدرنیا زبان پنجشنبه 8-12 23 مهرماه
استاد حیدرنیا زبان پنج شنبه 16-20 23مهرماه
مهندس یعقوبی زبان پنج شنبه 12:30-16 23 مهرماه
استاد روحی زبان شنبه 9-13 18 مهر ماه
دکتر اقدم سلولی و مولکولی سه شنبه 14-18 23 مهر ماه
دکتر اقدم سلولی ومولکولی سه شنبه 9-13 شروع از آذرماه
دکتر اقدم سلولی و مولکولی پنج شنبه 12:30-16 23 مهر ماه
دکتر اقدم سلولی و مولکولی جمعه 12:30-16 24 مهر ماه
دکتر رجب نیا سم شناسی جمعه(دوره اول) 8-10 8 آبان ماه
دکتر رجب نیا داروشناسی(اموردارویی) جمعه 10-12 8 آبان ماه
دکتر رجب نیا داروشناسی(سم) جمعه(دوره اول) 10-12 8 آبان ماه
دکتر رجب نیا کنترل فیزیکوشیمیایی جمعه 12:30-16 8 آبان ماه
دکتر رجب نیا کنترل میکروبی داروها پنج شنبه 12:30-16 7 آبان ماه
دکتر رجب نیا سم شناسی کنترل مواد غذایی پنجشنبه 16-20 7 آبان ماه
دکتر رجب نیا داروشناسی(تکنولوژی گردش خون) پنج شنبه 10-12 7 آبان ماه
دکتر صالحیان فیزیولوژی ورزشی پنج شنبه 8-12 23 مهر ماه
استاد زارعی قارچ شناسی جمعه 8-12 8 آبان ماه
دکتر میرجلالی کرم شناسی پنج شنبه 16-20 7 آبان ماه
استاد عباسی مبانی اپیدمیولوژی دوشنبه 16-18 4 آبان ماه
دکتر اسلامی مقدمات آمار زیستی سه شنبه 16-18 5 آبان ماه
دکتر اسلامی روشهای آماری جمعه 9-12 8 آبان ماه
دکتر اسلامی ریاضی عمومی جمعه 16-19 8 آبان ماه
دکتر سردارآبادی مقدمه ای برنانو چهارشنبه 14-20 22 مهر ماه
دکتر رستمی نوزادان و مراقبتها پنج شنبه 12:30-16 7 آبان ماه
دکتر رستمی بیماریهای زنان پنج شنبه 8-12 7 آبان ماه
دکتر رستمی بیماریهای داخلی جمعه 16-19 8 آبان ماه
دکتر یزدانی ویروس شناسی چهارشنبه 16-20 22 مهر ماه
دکتر حسینی آسیب شناسی پنج شنبه 12:30-16 7 آبان ماه
دکتر صالحیان آمارو سنجش پنج شنبه 16-19 7 آبان ماه
گروه اساتید بارداری و زایمان جمعه 8-12 8 آبان ماه
دکتر عبدالهی آناتومی (تشریح) جمعه 8-12 8 آبان ماه
دکتر عبدالهی بافت شناسی جمعه 16-20 8 آبان ماه
دکتر عبدالهی جنین شناسی جمعه 12:30-16 8 آبان ماه
دکتر توکل بهداشت تغذیه، تنظیم خانواده پنج شنبه 16-20 7 آبان ماه
دکتررزقی فر پرستاری مادران شنبه 17-20 9 آبان ماه
استاد حسینی بهداشت جامعه جمعه 16-20 8 آبان ماه
دکتر خوش نوا پرستاری کودکان شنبه 14-17 9 آبان ماه
استاد عباسی بهداشت عمومی دوشنبه 18-20 4 آبان ماه
دکتر کیاسه بیوفیزیک پنج شنبه 13-16 23 مهر ماه
استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی جمعه 8-12 24 مهر ماه
استاد حیدری پرستاری روان جمعه 12:30-16 8 آبان ماه
دکتر رستمی تک یاخته پنج شنبه 16-20 7 آبان ماه
دکتر نامجو خون شناسی پنج شنبه و جمعه 8-12 7 آبان ماه
استادآل علی زیست جانوری دوشنبه 16-20 4 آبان ماه
استاد آل علی جانورشناسی تکوین چهارشنبه
پنج شنبه
16-20
16-20
6 آبان ماه
7 آبان ماه
استاد مژده زبان تخصصی پنج شنبه 9-12 7 آبان ماه
استاد طبیب زاده زیست عمومی جمعه 16-20 8 آبان ماه
استاد طبیب زاده مجموعه زیست وزارت علوم جمعه 12:30-16 8 آبان ماه
دکتر خسروی سازمان مدیریت یکشنبه 18-20 3 آبان ماه
دکتر خسروی کلیات بهداشت چهارشنبه 18-20 6 آبان ماه
دکتر آقاگلی شیمی تجزیه پنج شنبه 12:30-16 7 آبان ماه
دکتر تقی نواز فیزیک اتمی جمعه 12:30-16 8 آبان ماه
دکتر تقی نواز فیزیک عمومی سه شنبه 14-17 5 آبان ماه
دکتر هندیانی میکروبیولوژی پنج شنبه 16-20 7 آبان ماه
گروه اساتید ویروس و قارچ علوم چهارشنبه 13-17 6 آبان ماه
دکتر رفیعی بهداشت  حرفه ای پنج شنبه 12_8 7 آبان ماه
دکتر رفیعی ارگونومی سه شنبه 17-20 5آبان ماه