۶ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 3877

تاریخ برگزاری آزمون های علوم پزشکی

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1396
 
ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
1 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 96/1/31
2 آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) - صبح و بعد از ظهر 96/2/7
3 آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و چهارمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده 96/2/14
4 آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها 96/2/21
5 آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) 96/3/4
6 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 96/3/4
7 آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری) 96/4/15
8 آزمون کارشناسی ارشد 96/4/22.23
9 آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی 96/4/22
10 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 1 96/5/5
11 آزمون جایابی دانش آموختگان داندانپزشکی خارج از کشور 1 96/5/5
12 آزمون ملی دندانپزشکی 1 96/5/5
13 آزمون بهداشتکاران دهان و دندان 1 96/5/5
14 آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 96/5/5
15 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 96/5/19
16 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه 96/6/2
17 آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی 96/6/6
18 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) 96/6/6
19 آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی) 96/6/16
20 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 96/7/13
21 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 96/8/25
22 آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 2 96/9/30
23 آزمون ارزشیابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 2 96/9/30
24 آزمون ملی دندانپزشکی 2 96/9/30
25 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 96/10/7
26 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE 96/11/5
27 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 96/8/11
28 آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)- صبح و بعد از ظهر 96/8/11
29 آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و پنجمین دوره) 96/11/12
30 آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی 96/11/19
31 آزمون پیش کارورزی و علوم پایه 96/12/3