۱۹ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1158

برگزاری کلاس فیزیولوژی ارشد و دکتری دکتر قاسمی شنبه و یکشنبه 22 و 23 آبان

کلاس فیزیولوژی ارشد و دکتری دکتر قاسمی ، شنبه و یکشنبه 22 و 23 آبان برگزار میشود.