۱۳ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1572

برگزاری کلاس فوق العاده فیزیک اتمی

کلاس فوق العاده فیزیک اتمی ( پاییز) دکتر سعادتمند ، چهارشنبه 14 بهمن برگزار می گردد.