۴ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1558

برگزاری کلاس جبرانی هماتولوژی و کنسلی کلاس زبان استاد حیدرنیا در تاریخ پنجم مردادماه
  • کلاس زبان( ارشــد) استاد حیـدرنیا دوشنبه 5 مرداد ماه، کنســل می باشـد.
  • کلاس فوق العاده خـون شنـاسی (دکتـری) دکـتر نامجـو، دوشـنبه 5 مرداد ماه، برگـزار می شـود.