۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4703

برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی
برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی

با توجه به تغییرات اخبر در برگزاری آزمون دکتری داروسازی کلاسهای دکتری داروسازی از تاریخ 17 اردیبهشت 94 آغاز میشود.

شامل دروس:
فارماکولوژی (دکتر رجب نیا)
شیمی دارویی(دکتر محبوبی)
فارماسیوتیکس(دکتر جاویدی)
فارماکوگنوزی(دکتر حمیدی)
داروسازی بالینی و درمان شناسی(دکتر ارسلانی)

لازم به ذکر است تاریخ برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت در 14 آبان ماه 94 میباشد