۴ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1423

برگزاری آزمون پذیرش Ph.D داروسازی متمرکز می‌شود


برگزاری آزمون پذیرش PhD داروسازی متمرکز می شود
 

دکتر حمید اکبری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت از تحول در آزمون پذیرش Ph.D داروسازی کشور خبر داد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر حمید اکبری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت از یکپارچه سازی آزمون Ph.D داروسازی در کشور خبر داد و گفت: سابق بر این آزمون جداگانه ای برای هر رشته در مقطع دکترای تخصصی داروسازی برگزار می گردید.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت افزود: از سال جاری آزمون دکترای تخصصی به صورت کلی برگزار می گردد و داوطلبان حق انتخاب سه رشته را در محل های مختلف خواهند داشت که بر اساس نمره آزمون و جمیع شرایط پذیرفته می شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر اکبری گفت: این تغییر حق انتخاب افراد را افزایش داده و همچنین موجب توزیع مناسب تر داوطلبان در رشته های مختلف خواهد شد.