۲۹ مهر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 62

برنامه کلاسی یکشنبه 2  آبان ماه   1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی یکشنبه 2 آبان ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
19_ 16 آموزش تندخوانی آنلاین (ویژه مشاوره تخصصی) استاد زنگنه _ کنسل
21_ 16 بیوشیمی آنلاین  ارشد تابستان دکتر رضویان _ کنسل
 
بخش آموزش در تاریخ یکشنبه 2 آبان ماه "تعطیـل" میباشد.
کلیه کلاس ها نیز در تاریخ ذکر شده "کنسل" میباشند.

***
کانال اطلاع رسانی بخش آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir