۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 158

برنامه کلاسی شنبه 25 اردیبهشت ماه 1401
 
گـروه آمـوزشی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12:30 – 8:30 جلسه 6 نکته و تست (فوق العاده) ژنتیک پایه و پزشکی VIP آنلاین ارشد . دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
20_ 11 همایش ایمنی شناسی آنلاین ارشد (روز اول ) دکتر خلیلی وب پلاس برگزار
20_16 جلسه 2 نکته و تست  زبان انگلیسی VIP  (گرامر ) آنلاین دکتری استاد خدادادی -  31 اردیبهشت
21:30_18:30 جلسه 3 نکته و تست  بهداشت جامعه دکتر آنلاین ارشد پاییز. دکتر بگجانی وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار یا ورود به کلاس ، جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع
 پشتیبان حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
 
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
_______
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir