۲۹ مهر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 69

برنامه کلاسی شنبه 1 آبان ماه   1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی روز شنبه 1 آبان ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12:30 _ 9 جلسه اول آنلاین ژنتیک لیسانس به پزشکی دکتر بهروز اقدم _ شروع از 8 آبان
21 _ 18:30 جلسه اولآنلاین بهداشت جامعه ارشد پاییز دکتر بگجانی _ شروع از 8 آبان
 
 
بخش آموزش در تاریخ شنبه 1 آبان ماه "تعطیـل" میباشد.
کلیه کلاس ها نیز در تاریخ ذکر شده "کنسل" میباشند.

***
کانال اطلاع رسانی بخش آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir