۴ بهمن ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 88

برنامه کلاسی سه شنبه 4 بهمن ماه 1400
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی سه شنبه 5 بهمن ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_8 جلسه بیست و هفتم سلولی و مولکولی آنلاین  ارشد و دکتری تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 12:30 ایمنی شناسی آنلاین  ارشد تابستان استاد نصر _ کنسل
16_ 12:30 جلسه بیست و هفتم ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 14 جلسه دهم (فوق العاده) زبان انگلیسی آنلاین
ویژه کدهای پنجشنبه و جمعه ارشد و دکتری پاییز
استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
19_16 جلسه دوازدهم ویروس شناسی آنلاین  ارشد و دکتری پاییز دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
19_16 جلسه پنجم زبان انگلیسی ارشد زمستان استاد خدادادی وب پلاس برگزار
20 -16 جلسه شانزدهم بیوشیمی آنلاین  ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه دوم زبان انگلیسی آنلاین (ویژه دکتری تابستان و پاییز) استاد حیدرنیا اسکای روم برگزار
21_19 جلسه پنجم زبان انگلیسی (ویژه رشته پرستاری) استاد خدادادی وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار  یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت  10 الـی 16
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir