۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2240

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94​
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفندA دکتر اقدم همایش سلولی --_8
301 استاد رضازاده خصوصی باکتری 16-8
302 دکتر جعفرنژاد طرح تضمین قبولی(بیوشیمی) 12-8
اسفندB استاد حیدرنیا همایش جمع بندی زبان 20-14
اسفند C دکتر نامجو کلاس خصوصی خون شناسی 12_8
302 دکتر قاسمی نکته و تست فیزیولوژی 20-14
اسفندA گام طلایی ______ 19-16 
اسفند C دکتر رجب نیا خصوصی سم شناسی 20-16

 تصویر برنامه کلاسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94​