۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2151

برنامه کلاسهای 8 اردیبهشت 1394
برنامه کلاسهای روز سه شنبه  8 اردیبهشت 1394
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

302

دکتر اقدم

همایش مهندسی ژنتیک

30/14-8

اسفند C

استاد برزگر

نکته وتست فیزیولوژی

14-12

302

دکتر اقدم

نکته وتست سلولی و مولکولی

30/15-30/14

اسفندB

دکتر اقدم

آزمون دوره ای سلولی(تابستان)

14-13

301

دکتر نامجو

خون شناسی(دکتری)

20-16

302

دکترجعفرنژاد

نکته وتست بیوشیمی

20-16تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 8 اردیبهشت 94