۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1840

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 4 تیر 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 4 تیر 1394
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 4 تیر 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
20-14 بیوشیمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمدنژاد 301
20-16 بیوشیمی تخصصی( دکتری) دکتر جعفرنژاد 302
20-16 فوق العاده جنین شناسی ( دکتری) دکتر موثقی اسفند C
20-17:30 زبان تخصصی باکتری( دکتری) دکتر حمدی اسفندB