۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1866

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 25 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 25 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 25 مرداد 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
20-14 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد 301
20-16 بیوشیـمی تخصصی( دکتـری) دکتر جعفـرنژاد کنـسل