۱۷ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2046

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 18 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 18 مرداد 1394
تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 18 مرداد 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
20-14 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد 301
19-15 خون شـناسی (دکتـری) دکتر نامجـو اسفـند C
20-16 بیوشیـمی تخصصی( دکتـری) دکتر جعفـرنژاد اسفـند A
20-16 فوق العاده زبان ( تابسـتان ) استاد شاهـرضا 302
20-17:30  / MHLEباکتـری( دکتـری) دکتر حمـدی اسفـندB