۱۰ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1886

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 11 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 11 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 11 مرداد 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
20-14 بیوشیمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمدنژاد 302
20-16 بیوشیمی تخصصی( دکتری) دکتر جعفرنژاد اسفند A
20-17:30  / MHLEباکتری( دکتری) دکتر حمدی اسفندB