۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2087

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

301

استاد کلهر

خصوصی ژنتیک

14-11

301

دکترخلیلی

ایمنی(زمستان)

20-15

302

دکتر قاسمی

نکته وتست فیزیولوژی

20-14

اسفند B

دکتر رجب نیا

خصوصی سم شناسی

16-14

اسفند B

دکتر حمدی

میکروبیولوژی آزاد(زمستان)

20-16

 


تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 94