۳۰ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2051

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 31 تیر 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 31 تیر 1394
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 31 تیر 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیمی(ارشـد) 13-9
301 دکتر خلیـلی ایمنی (ارشـد) 17-14
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( ارشـد)        20- 14
اسفند A دکتر محمدزاده فوق العاده تغذیه (دکتری) 20-15:30
301 دکتر خلیـلی ایمنـی دکتـری (دور ه دوم) 20-18