۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2193

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94

 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل دکتر نامجو کلاس خون شناسی 12_8
301 دکتر خلیلی طرح تضمین ایمنی 12-9
302 دکتر خسروی خصوصی مدیریت 20-15
اسفند C دکتر رجب نیا خصوصی سم شناسی 20-14

 
تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94