۲۷ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1970

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394
تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394
جدول برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیـمی(تابستان) 13-9
اسفندA دکتر خلیـلی ایمـنی (تابستان) 17-14
کنـسل دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
302 دکتر جاویدی فوق العاده فارماسیوتیکس (دکتری) 20-14:30
301 دکتر نامجو خون شناسی (دکتری) 19-15
اسفـند B دکتر اکبری ژنتیـک دکتری ( دوره دوم) 20-16
اسفـند C دکتر پاک طینت خصوصی بیـولوژی تولید مثل 20-16