۲۶ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2109

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 27 خرداد 94
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 27 خرداد 94
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر خلیلی ایمنـی دکتری (دور ه دوم) 20-16
302 دکتر صالحیان فوق العاده فیزیولوژی دکتری 20-16

 


 
تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 27 خرداد 94