۲۵ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2317

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 26 فروردین
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 26 فروردین

 

کلاس

استاد

درس

ساعت

301

دکترخلیلی

ایمنی(زمستان)

20-15

302

دکتر قاسمی

نکته وتست فیزیولوژی

20-14

اسفند A

استاد احمدزاده

فوق العاده زبان

17-10

اسفند C

دکتر خسروی

فوق العاده مدیریت بهداشتی

18_15

اسفند B

دکتر حمدی

میکروبیولوژی آزاد(زمستان)

20-16
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 26 فروردین