۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3595

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 2 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 2 اردیبهشت 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکترخلیلی ایمنی(زمستان) 20-15
302 دکتر قاسمی نکته وتست فیزیولوژی 20-14
اسفند B دکتر رجب نیا خصوصی سم شناسی 16-14
اسفند A استاد شاهرضا فوق العاده نکته وتست زبان 18-14
اسفند C دکتر یزدانی رفع اشکال ویروس شناسی 19-15
اسفند B دکتر حمدی میکروبیولوژی آزاد(زمستان) 20-16