۱۶ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2282

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 تیر 94
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 تیر 94
کلاس استاد درس ساعت
کنــسل دکتر خلیـلی ایمنـی دکتری (دور ه دوم) 20-16
اسفند A دکتر جعـفر نژاد فوق العاده بیـوشیمی دکتری ---_10
تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 تیر 94