۱۳ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1800

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 16 دی 94

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 16 دی 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد عسگرخانی بیوشیـمی(تابستان) 8:30-12:30
301 دکتر آذریان فوق العاده بیوفیزیک (پاییز) 9-12
اسفند E استاد رضازاده فوق العاده باکتری (ویژه کد پنج شنبه تابستان) 12-17:30
اسفند  C استاد فخر *زبان (زمستان)* 12:30-16
کنسل استاد عسگرخانی نکته و تست بیوشیمی (پاییز) 13-16
اسفندA دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی(پاییز) 18- 14
302 دکتر قاسمی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
اسفند F استاد روحی گرامر و ترجمه 15-18
301 دکتر سردارآبادی نانو تکنولوژی (پاییز) 20- 16
کنسل استاد عسگرخانی فوق العاده بیوشیمی( ویژه کد  پنج شنبه تابستان) 16-20
اسفند B دکتر یزدانی ویروس شناسی (پاییز) 16-20
اسفند  C دکتر میرجلالی کرم شناسی (پاییز) 16-20
اسفند F استاد رضازاده فوق العاده باکتری (ویژه کد پنج شنبه تابستان) 18-20
اسفندE استاد احمدزاده دوره آموزشی مقاله نویسی 17:30-19:30