۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2891

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 14 مرداد 94


تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 14 مرداد 94
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 14 مرداد 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیمی(تابستان) 13-9
301 دکتر خلیـلی ایمنی (تابستان) 17-14
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
اسفند C دکتر نامجو خون شناسی (دکتری) 19-15
دبیرستان رجاء (103) استاد عباسی اپیدمیولوژی(دکتری) 18:30-15
اسفند A دکتر محمـدزاده فوق العاده تغذیه ( دکتری) 20- 15:30
اسفند B دکتر اکبری ژنتیک دکتری ( دوره دوم) 20-16
دبیرستان رجاء (105) دکتر حمدی MHLE تخصصی باکتری( دکتری) 19-16:30
301 دکتر خلیـلی ایمنـی دکتـری (دور ه دوم) 20-18