۹ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1987

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 11 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 11 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیـمی(تابستان) 9-13
اسفند C دکترنوروزی فوق العاده فارماکوگنوزی(دکتری) 13-20
اسفندA دکتر خلیـلی ایمـنی (تابستان) 14-17
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
اسفـند B دکتر اکبری ژنتیـک دکتری ( دوره دوم) 16-20