۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2096

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 2 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 8-12
301 استاد حیدرنیا فوق العاده  زبان(کد جمعه  تابستان ) 15_9
کنسل دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 9:30-14
کنسل استا د عسگرخانی بیوشیـمی (  تابستان  ) 12:30-16
کنسل مهندس یعقوبی زبان (  تابستان  ) 12:30-16
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (   تابستان ) 12:30-16
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 12:30-16
دبیرستان رجاء(105) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 13-17
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 14-17:30
دبیرستان رجاء( 104) استاد رضا زاده نکته و تست باکتری ( ارشد) 16_15
کنسل استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان (تابستان ) 16-19
302 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 16-20
کنسل استاد بلوری خصوصی باکتری 16-19
کنسل دکتر نامجو خون شـناسی (   تابستان  ) 16-20
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 16-20
اسفـند B دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 16:30-19:30