۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1511

برنامه کلاسهای روز شنبه 14 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز شنبه 14 شهریور 94
 
ساعت درس استاد کلاس
---_ 10 آزمون دکتری --- اسفـند A
16-20 اپیدمیولوژی(دکتری) دکتر عباسی 301
15-20 بیوشیمی (ارشـد) دکتر محمدنژاد کنسـل