۵ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1967

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 6 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 6 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 6 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
اسفند B استاد  کریمی MHLE/ MCHE 18-15
302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی( تابستان) 20-15
301 دکتر حمدی زبان تخصصی باکتری( دکتری) 20-17:30