۲۲ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1655

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 23 تیر
تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 23 تیر


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 23 تیر
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی( تابستان) 20-15