۱۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1672

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 12 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 12 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 12 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
اسفند B استاد کریمی MHLE 16-13
کنـسل دکتر اسلامی فوق العاده آمار حیاتی و زیستی 17-14
302 دکتر محمـدنژاد بیوشیـمی( تابسـتان) 20-15
301 دکتر حمـدی  باکتری( دکتری) MHLE 20-17:30