۳۱ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2636

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 1 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 1 اردیبهشت 94
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر جعفرنژاد فوق العاده بیوشیمی(پاییز) 14-9
اسفند C استاد برزگر نکته وتست فیزیولوژی 14-12
اسفند A دکتر اقدم نکته وتست سلولی و مولکولی 16-12:30
اسفندB دکتر اقدم آزمون دوره ای سلولی(تابستان) 14-13
301 دکتر نامجو خون شناسی 20-13
302 دکترجعفرنژاد نکته وتست بیوشیمی 20-16