۷ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1847

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 شهریور 1394

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 شهریور 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
302 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
301 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15