۷ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2199

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 8 تیر 94
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 8 تیر 94

کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر  محمدنژاد بیوشیمی دکتری (دوره دوم) 20-14
کنــسل دکتر نامجو  خون شناسی دکتری 19-15
302 دکتر جعفرنژاد فوق العاده بیوشیمی دکتری 20-16
اسفند B دکتر عبدالهی بافت و غدد(دکتری) 20-15
 تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 8 تیر 94