۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2913

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 7 اردیبهشت  94برنامه کلاسهای روز دوشنبه 7 اردیبهشت  94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

302

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

14-9

اسفندC

خانم تدبیری

-------

16-12:30


تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 7 اردیبهشت  94