۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2139

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 28 اردیبهشت 94


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 28 اردیبهشت 94
 
کلاس استاد درس ساعت
سالن دبیرستان رجا دکتر اکبری همایش ژنتیک 18-9
اسفندC خانم تدبیری ------- 16-12:30
302 دکتر عبدالهی بافت شناسی غدد 20_16
301 دکتر نامجو طرح تضمین خون شناسی 20-14 

تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 28 اردیبهشت 94