۲۳ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2608

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 24 فروردین 94
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 24 فروردین 94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

(سالن دبیرستان)

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

14-9

اسفندC

خانم تدبیری

-------

16-12:30

302

دکتر خلیلی

ایمنی شناسی (پاییز)

17-14

301

استاد رستمی

فوق العاده بیماریهای زنان

 18-14

 (سالن دبیرستان)

دکترجعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

20-15

301

دکتر عبدالهی

فوق العاده آناتومی

20:30_16:30


تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 24 فروردین 94