۲۱ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2057

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 22 تیر 94
تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 22 تیر 94
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 22 تیر 94​

 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند B استاد حیدرنیا زبان (تابستان) 12-8
301 دکتر نامجو  خون شناسی دکتری 19-15
اسفند B دکتر عبدالهی بافت و غدد(دکتری) 20-15