۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2246

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 21 اردیبهشت 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 21 اردیبهشت 94
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر خلیلی همایش ایمنی شناسی ---_8
اسفندC خانم تدبیری ------- 16-12:30
اسفند B دکتر عبدالهی بافت شناسی غدد 20_16
301 دکتر نامجو خون شناسی( دکتری) 20-16
 
 
 
 
 
 
 
 


 

تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 21 اردیبهشت 94